Optimist U-18
 

Japan

 2016

 2016womenJapan

Tsuchiya Ayano, Suzuki Yumi, Enami Ami, Tsuchiya Suzuka, Koizumi Satoshi (c)
 

 

 Edmonton, AB (Jasper Place & Saville Clubs)

2016menJapan 

Taisei Kanai, Kizuki Ryokawa, Satoru Tsukamoto, Shu Kai, Kumiko Ogihara (c)

 

 2015

 2015 Jp women

Kaedo Kudo, Kyoka Kuramitsu, Miori Nakamura, Tamaki Kogawa, Masaki Yamada (c)

 

  Edmonton, AB (Jasper Place & Saville Clubs)

 2015menJP

Taisei Kanai, Kizuki Ryokawa, Koki Ogiwara, Shu Kai, Michiaki Saito (c)

 

 2014 2014 Japan Women

Surrey/Langley, BC (Cloverdale & Langley Clubs)

2014 Japan Men

2013

 2013 Japan Women

Surrey/Langley, BC (Cloverdale & Langley Clubs)

 2013 Japan men

2012

 2012JPwomen

Toronto, ON (Dixie & St. George's Clubs)

2012JPmen 

2011

 2011JPwomen

Toronto, ON (St George's & Weston Clubs)

2011JPmen 

2010

2010JPwomen 

Regina, SK (Callie Club)

2010JPmen 

2009

2009JPwomen 

Regina, SK (Callie Club)

2009JPmen 

2008

2008JPwomen 

Winnipeg, MB (Pembina & Wildewood Clubs)

2008JPmen 

2007

 2007JPwomen

Winnipeg, MB (Pembina & Wildewood Clubs)

2007JPmen 

2006

 2006JPwomen

Calgary, AB (North Hill & Winter Clubs)

2006JPmen 

2005

2005JPwomen 

Calgary, AB (Calgary & North Hill Clubs)

2005JPmen 

2004

2004JPwomen 

Surrey, BC (Valley & Langley Clubs)

2004JPmen 

2003

 

Surrey, BC (Valley Club)

 

2002

 

 

Calgary, AB (North Hill CC)

 

2001

 

 

Calgary, AB ( Winter Club)